ice-skating-0

Russian Ice skating. All stars (Plushenko,Navka,Slutskaya) – photo album + 4 DVD

$92.95

SKU: books-963. Category: , , .

Title: Russian Ice skating. All stars (Plushenko,Navka,Slutskaya) – photo album + 4 DVD
Publisher: Moscow, “Eksmo” publisher, 2008
Author:by Vil’f A. (Author)
Condition: Brand new!
ISBN: 978-5-699-29841-9

Hardcover, 256 pages

4 DVD:
Publisher: Berg Sound, 2008
Region code: 0 (All)
Time: 404 minutes

Photos:

ice-skating-0.jpg

ice-skating-1.jpg

ice-skating-2.jpg

ice-skating-3.jpg

ice-skating-4.jpg

ice-skating-5.jpg

About:
Euveniy Plushenko, Alexey Yagudin, Tatyana Navka, Irina Slutskaya, Roman Kostomarov, Mariya Butirskaya.

Additional Information